...TÜRK-İSLAM OCAKLARI...


ANA MENÜ

Ana Sayfa
Forum Sayfamız
Bize Ulaşın
Ziyaretçi Defteri
Resim Galerisi
Dosyalar
Serbest Kürsü
Sitemize Eleştiriler

İSLAMİYET

Hz Muhammed (sav)
Kur'an-ı Kerim
Esmaül Hüsna
40 Hadis
Dualar
Veda Hutbesi
Dört Halife Devri
Kandil Geceleri
Peygamberler Tarihi
Sahabeler
İslam İlmihali
Dini Sualler
Kutsal Emanetler
Dini Menkıbeler

TÜRK-İSLAM TARİHİ

M.K. Atatürk
Türk Adı ve Anlamı
Türkler ve İslam
İlk Türk Devletleri
Türk İslam Devletleri
Osmanlı Devleti
Çanakkale Özel
Milli Mücadele
Cumhuriyet Dönemi
Türk Dünyası
Türk Destanları
Tarihten Kesitler
Kültür ve Medeniyet
Türk Büyükleri

ZULME DUR DE...


TÜRK-İSLAM OCAKLARI

Kandiller

TÜRK İSLAM OCAKLARI-MÜBAREK GÜN VE GECELER


KANDİL GECELERİ-MÜBAREK GÜN VE GECELER


MİRAÇ KANDİLİ (GECESİ)


* Miraç gecesi Recep ayının 27. gecesidir.

* Miraç gecesi Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizin Cebrail tarafından alınarak bir gecede Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürüldüğü ve oradan da yedi kat gökleri aşarak Cenab-ı Allah’ın katına ulaştığı mübarek bir gecedir.

* 5 vakit namaz Müslümanlara bu gecede farz kılınmıştır. Bu yüzden namaz Müslümanların miracı olmuştur denilmektedir.

* Bu mübarek gecenin gününde oruç tutmalı, gecesini de ibadetle geçirmeliyiz. Kur’an-ı Kerim okumalı ve namaz kılmalıyız. Allah tan af ve bağış dilemeliyiz, çevremizdeki yoksullara ve kimsesiz çocuklara yardım elini uzatmalıyız, büyüklerimizi ziyaret etmeli ellerini öpüp hayır dualarını almalıyız. Bu gecede yatsı namazından sonra 12 rekat hacet namazı kılınmalıdır. (2 rekatta bir selam verilir ve her rekatta 1 fatiha ve 10 ihlas okunur.)

* Peygamber Efendimiz bu gecenin önemine binaen şöyle buyurmuşlardır: “Recep ayında bir gün, bir gece vardır ki, bir kimse o gün oruç tutsa, gecesinde namaz kılsa, ibadete devam eylese, bir senenin bütün günlerini oruç tutmuş, bütün gecelerini ibadetle geçirmiş sevabı verilir. O gün Recebin 27. günüdür.”

* Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim de bu geceyle ilgili olarak şunları buyurmuştur: “ Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız, Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür.” (İsra Suresi:1)


MEVLİD KANDİLİ


* Mevlid doğum zamanı demektir. İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, İslam peygamberi Hz Muhammed (s.a.v.) Efendimiz 571 yılında Kameri aylardan Rebiü’l evvel ayının 12. gecesinde doğmuştur. Miladi takvime göre ise bu 571 yılının Nisan ayının yirmisine rastlamaktadır. Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği bu mübarek geceye Mevlid denmektedir.

* O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.O gecenin sabahı gerçekten de feyizli bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidâyet meşalesi olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allahın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler. " (Âl-i İmrân, 164)

* Kâinatın Efendisini dünyaya getiren bahtiyar annenin henüz dünyaya gelmeden görüp gördükleri çok manalıydı..Peygamber Efendimize hamileyken rüyasında, "Sen, insanların en hayırlısına ve bu ümmetin efendisine hamile oldun. Onu dünyaya getirdiğin zaman 'Her hasetçinin şerrinden koruması için bir ve tek olana sığınırım' de, sonra ona Ahmed yahut Muhammed ismini ver." Aynı gece Hz. Âmine'nin yanında bulunan Osman ibn Âs'ın annesinin gördükleri de şöyle: "O gece evin içi nurla doldu, yıldızların sanki üzerimize dökülecekmiş gibi sarktıklarını gördük."

* -Aynı gece Kabe'de tapılmakta olan cansız putların çoğunun başaşağı devrildiği görüldü. -Bin senedir yakılan ve söndürülmeyen mecusi ateşinin sönüverdiği müşahede edildi.

* Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlitleri saygı ile dinlemek, O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir. Bu gece, müslümanlar arasında yüzyıllardan beri büyük bir coşku ile kutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz derin bir saygı ile anılmaktadır. Büyük Türk Alimi Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı "Vesiletün'necat" olan mevlid kitabı O'nun doğumunu, üstünlüğünü ve mucizelerini en güzel bir şekilde dile getiren değerli bir eserdir.

* Alemlere rahmet olarak gönderilen muazzez Peygamberimizin, doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, ilâhîler söylemek ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir, sadece bu geceyi yaşamak yeterli değildir. Yüce Allah'ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yegâne yolu, Peygamberimizin yolundan gitmektir... "De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın..." (Âl-i İmrân, 31)


REGAİP KANDİLİ


* Regaip Gecesi Recep ayının ilk cuma gecesidir.

* Regaip arapça "reğa-be" kökünden gelmektedir. Herhangi bir şeyi arzulamak onu elde etmek için çaba sarf etmek manalarına gelir.

* Allah Teala'nın kullarına lütfunun çokluğu kereminin bolluğu ve pek çok günahları bağışlaması sebebiyle bu geceye Regaib Gecesi denmiştir.

* Bu gece yalvarış ve yakarışların Yüce Mevlaya sunulduğu ve onun rahmetinden af istenildiği umut huzur ve müjde gecesidir.

*Sevgili Peygamberimiz Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar ve sadaka vermeye özen gösterirdi.

* Hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmaktadır:
"Recep ayında Allah'a çok istigfar edin; çünkü Allahu teala Recep ayının her vaktinde cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca cennette öyle köşkleri vardır ki ancak Recep ayında oruç tutanlar girer."


BERAT GECESİ


* Berat Gecesi Şaban ayının 15. gecesidir.

* Berat, beraat kelimesi "el-barae" kelimesinin türkçedeki kullanış şeklidir.Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak manalarına gelir.Borçtan, suç ve cezadan kurtulmak manası taşıyan Berat günahlardan kurtulmaya arınmaya vesile olan mübarek bir gecedir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup ilahi bağışa ermleri umulduğu için bu geceye Berat Gecesi denmiştir.

* Bu geceye "kefaret gecesi" "şefaat gecesi" "mağrifet gecesi" de denilmektedir.

* Tefsirlerde Kur'an-ı Kerim'in Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir. Şaban ayının 15. gecesi olan Berat gecesinde bir sene içinde olacak şeyler, ameller,ömürler,ölüm sebepleri kısaca herşey Levh_i mahfuz da yazılır.1 sene içinde olcak her şey maleklere bu gece de bildirilir.

* Peygamber Efendimiz bu gecenin önemine binaen şöyle buyurmuşlardır:

“ Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman o geceyi ibadetle geçirin gündüzünü de oruç tutunuz. Çünkü, Allah Teala, o gece güneş doğuncaya kadar dünyaya rahmetle tecelli ederek şöyle buyurur: Yok mudur bağışlanmak isteyen, bağışlayayım? Yok mudur rızk isteyen, rızıklandırayım? Yok mudur dert ve müsibete yakalanan, şifa vereyim? Daha ne gibi dilekleri varsaistesinler vereyim.”

" Berat gecesini ganimet , fırsat biliniz. Şabanın 15. gecesidir. Kadir gecesi çok büyük ise dehangi gece olduğu belli değildir. Bu gece (Berta gecesi) çok ibadet ediniz. Yoksa kıyamet gününde pişman olursunuz."

"Şaban ayının 15. gecesi gelince gecesini namazla gündüzünü oruçla geçiriniz"


KADİR GECESİ


*Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesidir.

*Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.

*Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimize peygamberlik görevi bu gecede verilmiştir ve İslam güneşi bu gecede doğmuştur.

*Cenab-ı Allah Kur'an da bu gece hakkında şöyle buyurmuştur: "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. (Kadir suresi 97/1-5)

*Peygamber Efendimiz bu gecenin önemine binaen şöyle buyurmuşlardır: “Kim ki, faziletine inanarak ve mukafatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.”

*Bu geceyi namaz kılarak, Kur'an okuyarak, tevbe istiğfar ederek ve dua yaparak değerlendirmeliyiz.bu gecede 4 rekat Kadir Gecesi namazı kılınır.

1.rekatta 1 fatiha 3 inna enzelnahü
2.rekatta 1 fatiha 3 ihlası şerif
3.rekatta 1 fatiha 3 inna enzelnahü
4.rekatta 1 fatiha 3 ihlası şerif okunur.
HZ MUHAMMED (SAV)

Mekke Devri
Medine Devri
Veda Hutbesi
Güzel Ahlakı
Peygamberimizin Dilinden Dualar

KUR'AN-I KERİM

Kur'an Meal ve Tefsir
Elmalılı Kur'an Meali
Kur'an Dinle
Kuran Öğreniyorum

DÖRT HALİFE

Hz Ebu Bekir
Hz Ömer
Hz Osman
Hz Ali

TÜRK İSLAM ÜLKÜSÜ

Başbuğ Türkeş
Türk-İslam Ülküsü
Türk Milliyetçiliği
İslam ve Milliyetçilik
Kızılelma
Bozkurt Nedir?
Ülkücü Hareket
Ülkücü Yemini
Ülkücü Şehitler
Ülkücü Mektuplar
3 Mayıs 1944
Dokuzışık Doktrini
12 Eylül
İz Bırakanlar
Ülkücü Sanatçılar
Ülkücü Siteler

ALLAH (cc) İSİMLERİ


Her türlü görüş ve düşünceleriniz için bize turkislamocaklari@hotmail.com adresinden ulaşabilirsiniz=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=